ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
مسابقه در دو بخش عمومی و موضوعی برگزار خواهد شد:

بخش عمومی شامل عکس های مرتبط با زمین شناسی،‌ پدیده ها و عوارض طبیعی وابسته با آن است. رویکردهای اصلی این بخش "زیبایی شناسی سوژه" ؛
"کمیاب بودن سوژه" و یا "ارزش علمی منحصربفرد سوژه" است.
 


بخش موضوعی شامل عکاسی از جاذبه های مربوط به رویکردهای گوناگون علوم زمین (مانند عکاسی از نمونه های میکروسکوپی،‌ امور معادن و اکتشاف، زمین شناسی پزشکی و ...) است که در آن یک موضوع تخصصی ضمن تلفیق با فن و هنر عکاسی، به خوبی به تصویر کشیده شده باشد. در هر دو بخش مسابقه توجه و رعایت اصول اولیه عکاسی و به کارگیری تکنیک های مرتبط با هنر عکاسی، پارامتر تعیین کننده برای انتخاب عکس های برتر است. لازم به ذکر است عکس های بخش موضوعی تمامی محورهای سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین را نیز شامل می شود:

زمین شناسی بنیادی

اکتشاف عناصر غیر فلزی با نگرشی ویژه براملاح تبخیری (لیتیوم و پتاس)

اکتشاف عناصر نادر خاکی

زمین شناسی  زمین لرزه، لرزه شناسی و مهندسی زلزله

زمین شناسی نفت، اکتشاف منابع هیدروکربوری، مهندسی نفت و  اقتصاد نفت

علوم زمین، آب و کارست

ژئوانفورماتیک و ژئومتیکس

علوم زمین و ژئوفیزیک دریا، اقیانوس شناسی، آب های بین الملل و جنوبگان

تغییرات اقلیم

زمین شناسی پزشکی،کشاورزی و زیست محیطی

علوم زمین و توسعه پایدار

زمین شناسی غار

کانسارهای پنهان

علوم زمین و انرژ های نو

اکتشاف عناصر فلزی با نگرشی ویژه بر طلا

کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی

ژئوفیزیک هوایی

ژئوشیمی و هیدروژئوشیمی

ژئوفیزیک زمینی

زمین شناسی اقتصادی و ارزیابی فنی و اقتصادی

گوهرها

اطلاعات زمین شناختی و فناوری اطلاعات

روشهای نوین در تهیه نقشه های زمین شناسی

روش های آنالیز دستگاهی

فن آوریهای نوین

میراث زمین شناختی

علوم سیاره ای

آموزش علوم زمین

 جذب فرصتهای سرمایه گذاری

 

تاریخ درج : يکشنبه 10 آذر 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 5959
آخرين تاريخ بازديد :23 مهر 1397  3:35
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :